Tonttikauppa, järkevää vai ei?

Maskun kunnanvaltuuston kokouksessa käsitellään maanantaina (25.2.19)  yhtenä asiana  kiinteistökauppaa, jolla
Stiftelsen för Åbo Akademin ja Ståfast Oy Ab myyvät varsin mittavan tonttialueen ( esityksen mukaan 74 omakotitonttia ja 7 rivitalotonttia) Maskun kunnalle vajaan 2 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppaa perustellaan: 1) tontit ovat heti myyntivalmiita 2) kauppa vahvistaa kunnan strategian mukaista väestötavoitteen saavuttamista ja 3) lisää merkittävästi Maskun keskustaajaman tonttitarjontaa.

Perusskeptikkona pidän esitettyjä perusteluja kaukaa haetuilta ja varsin heikkoina. Tontit ovat toki myyntivalmiita; ovat olleet pääosin jo lähes 10 vuotta. Tontit ovat olleet välittäjillä (ainakin kahdella eri välittäjällä) myynnissä kymmenkunta vuotta. Noin 20 omakotitonttia on myyty (ei yhtään rivitalotonttia) eli keskimäärin noin 2 tonttia per vuosi. Eli samalla myyntivauhdilla tonttivaraston purkaminen kestäisi 35 vuotta.

Taloussuunnitelmassa vuosille 2019-2021 vuosittaiseksi väestönkasvuksi on esitetty noin 100 asukasta. Vuoden 2018 asukasluku laski Maskussa runsaalla sadalla luonnollisen väestölisäyksen ollessa alhaisesta syntyvyydestä huolimatta positiivinen. Asukasluvun lasku selittyy kuntienvälisellä muutolla, joka oli Maskulle voimakkaasti negatiivinen. Vuonna 2010 muuttovoitto Maskuun oli runsaat 60 henkilöä, vuonna 2018 muuttotappio oli 126 henkilöä (katso liitetaulukko).

Maskun strategiassa ei liene huomioitu jo muutaman vuoden jatkunutta Turun vetovoimaa alueen keskuskaupunkina.  Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI  julkaisi viikolla internetissä koosteen 10 kaupunkiseudun väestöennusteesta vuosille 2018 – 2040. Raportissa  Maskukin oli sisällytetty ydinkaupunkiseudun kuntiin, joissa väestökasvuksi ennustettiin 0 – 15 % . Mutta silti jättäisin tonttien myynnin Säätiölle; kasvu keskittyy keskuskaupunkiin.

Kyllä Maskun keskustaajama on edelleenkin noin 3 km:n etäisyydellä tonttikaupan kohteesta. Joten kauppa ei lisää keskustaajaman tonttitarjontaa eikä siten edistä myöskään väestötavoitteen saavuttamista.  Perustelusta tuli mieleeni  2008-2010 vuosina silloisten kunnanjohtajien markkinoima mittava Ideapark kauppakeskushanke,  joka nyt näyttäytyy pilattuna maisemana ja kiviaineksen ottoalueena!

Eli näen esitetyn tonttikaupan tarpeettomana kunnan kehityksen kannalta ja taloudellisesti riskinä. Tähän sopinee erään tuntemani neidon, silloin n. 5 vuotias, ollessaan kävelyllä mumminsa kanssa Turun Yliopistonkadulla, lausuma: ”Kuinka täällä voi joku asua”. Nyt runsaat 20 vuotta myöhemmin asuinpaikka ehdottomasti Turku.

 

 

Jatka lukemista Tonttikauppa, järkevää vai ei?