Tavoitteeni politiikassa

TAVOITTEENI VALTUUSTOKAUDELLA 2017 – 2021

Tavoitteeni ovat samat kuin ne ovat olleet koko 20 vuotisen toimintani aikana. Pyrkimys on ollut pitää kunnan palvelut parhaalla mahdollisella tasolla huomioiden kuitenkin kuntamme talous.

Päättyvällä vaalikaudella on tehty päätös homekoulun purkamisesta, uuden rakentamisesta, Seikelän ja Lemun koulujen mittavat korjaustyöt ovat meneillään ja saataneen päätöksen tämän vuoden aikana. Uusi päiväkoti on rakennettu Humikkalaan runsaalle 100 lapselle. Samoin yksityinen päiväkoti on aloittanut toimintansa Humikkalassa vaalikauden aikana. Eli koulu- ja varhaiskasvatustilat ovat tulossa kuntoon. Aloitus otti liian paljon aikaa, liikaa oli viranhaltijoilla ja myös osalla luottamushenkilöillä ongelmia vähättelevä asenne.

Se ei meitä maskulaisia lohduta, että nyt myös lähes kunnassa kuin kunnassa raportoidaan samasta ongelmasta koulujen osalta kuin Maskussa. Mutta Maskussa on nyt päätökset tehty. Jatkossa on panostettava myös kiinteistöjen kunnossapitoon.

Edellä esitetyt toteutumat eivät synny yhden valtuutetun työllä. Tarvitaan yhteistyötä koko valtuustossa puoluekantaan katsomatta.

Nyt alkavalle vaalikaudelle olen asettanut toimintani tavoitteet lasten ja nuorten syrjäytymisriskin vähentämiseen sekä ikäihmisten osalta asumis- ja terveyspalvelujen kohentamiseen Maskussa lähipalveluina.

LAPSET JA NUORET

Mahdollisuuksien tasa-arvo luodaan

Perheissä: Tarvittaessa kunnan on tuettava lapsiperheitä antamalla tilapäistä kotiapua riittävän aikaisessa vaiheessa.

Varhaiskasvatuksessa: Subjektiivinen oikeus päivähoitoon palautettava kaikille; päivähoidon tulee tarjota erilaisia vaihtoehtoja, jotka sopivat perheiden kulloiseenkin tilanteeseen; yksityinen palveluntarjoaja monipuolistaa päivähoitopalveluja.

Perusopetuksessa: Pitämällä luokkakoot kohtuullisina; motivoituneilla opettajilla; innostavalla ja tukevalla opetuksella; kunnossa olevilla opetustiloilla.

Perusopetuksen jälkeen: Nuorisotakuun tavoitteet on otettava ohjenuoraksi toiminnassa eikä vain juhlapuheissa.

Näin mahdollistetaan kaikille nuorille tasavertaiset mahdollisuudet rakentaa itselleen omanlaisensa tulevaisuus yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina jäsenenä!

IKÄIHMISET

SOTE palveluihin on edelleen panostettava

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen maakunnille ei muuta sitä, että

· perusterveydenhoito on säilyttävä lähipalveluna.

· ilta- ja viikonloppuvastaanotto on otettava käyttöön pikaisesti.

· tarvitaan monipuolisia kotipalveluja.

· omaishoidon tukea on lisättävä; myös henkilöstöresursseja omaishoitajien jaksamisen turvaamiseksi.

· seniorien fyysisen kunnon ylläpitämistä on tuettava ja ohjattava.

Peruskunnan rooli hyvinvoinnin edistämisessä kasvaa merkittävästi SOTE:n siirtyessä maakuntien vastuulle